Пчелни продукти
Ние притежаваме едни от най-многобройните пчелни кошери в света и използваме най-съвременно патентовано оборудване за събиране и съхранение на съставките в най-чистия им вид. Пчелите ни обитават високопланински пустинни области далеч от каквито и да било замърсявания и пестициди.
плечни продукти от Форевър Forever Bee Honey
Пчелен мед
Royal Jelly от Форевър Ливинг Forever Royal Jelly
Пчелно млечице
Bee Propolis от Форевър Ливинг Forever Bee Propolis
Пчелен прополис
Bee Pollen от Форевър Ливинг Forever Bee Pollen
Пчелен прашец

За въпроси и контакти

Forever Living Products - Пчелни продукти от Форевър Ливинг.